Sakarya Kültür Varlıkları

Sakarya Çoban Kalesi

sakarya geyve

Yunus Paşa Camii

Sakarya_Orhan-Camii

BAhçıvan sokak çesmesi

Taşoluk köyü Çeşmesi

Sakarya köprüsü

Alifuatpaşa Köprüsü

paşalar kalesi kalıntıları

Sakarya Kalesi

Sakarya Kültür Varlıkları

Kültür Varlıkları

Milletler, her çağda, zamanın ihtiyacına uygun biçimde yeni yeni sanat eserleri yapmışlardır.

İslâm kültürünü, sanat dehasının potasında yoğuran Türk sanatçılar, hayranlık yaratan nice eserler yapmışlardır. Camiler, kervansaraylar, köprüler, medreseler, imaretler ve evler ilk akla gelenlerdir.

Yüzyılları zamanımıza taşıyan bu sanat eserlerinin örnekleri İlimizde de vardır. Birer tarih olan bu sanat eserlerinden bir demet sunuyoruz: HARMANTEPE KALESİ: Adapa-zarı’na 18 km. uzaklıktaki Harman-tepe Köyü’ndedir. Bir hektar kadar alanı kaplayan kale Bizans yapısıdır. Duvarlarının kalınlığı 2, yüksekliği 8-12 metre arasında değişir. İki katlı olan burçlarında mazgal delikleri vardır. Kale dört kapılıdır.

ÇOBAN KALESİ:

Sakarya Nehri kenarında ve Geyve’ye yakın bir kaya üzerindedir. 17. Yüzyılda Evliya
Çelebi onu şöyle anlatır: Geyve’den ayrıldığımızın üçüncü saatinde,Sakarya kenarında yalçın bir kaya üzerinde Çoban Kalesi’ni gördük. Küçücük bir kaledir. İçinde ade-moğlundan eser yoktur. Harap ve yebap durur. Eskiden Gekve adlı bir kadın kralın çocukları bu kalede oturur, gelip geçenlerden baç alırlarmış. Aşağısı derya gibi Sakarya olup, ensesi yalçın dağda kale, yol ise fazlaca dar olduğundan halk mecburen baç verirmiş.

4 16248 0 S5000342 600 Sakarya Kültür Varlıkları

Sakarya Çoban Kalesi

PAŞALAR KÖYÜ KALESİ: Pamu-kova’nın Paşalar Köyü’ndeki bu kalenin de Bizans yapısı olması muhtemeldir.

ADLİYE KALESİ: Adliye Kö-yü’nün 1.5 km. güneyinde bulunan bu kale de Bizans yapısıdır. Duvar kalınlığı 2, yüksekliği 6 metredir.

SÖĞÜTLÜ KALESİ: Çark Suyu-’nun Sakarya Nehri’ne döküldüğü yere yakın bir Bizans karakolu olması muhtemel olan bu kale, Osmanii- Bizans çekişmesi sırasında yapılmış olabilir.

’ AKYAZI TÜMÜLÜSÜ: Akyazı’ya 7 km. uzaklıkta, Küçücek Köyü dolaylarındaki hu Tümülüs, 2.50 x 2.00 metre boyunda bir mezar olarak nitelenir.

İçinden sikke (para) çıkmıştır. Bir aile mezarlığı olan bu Tümülüs, içinden çıkan paralara göre Roma İm-paratorları’ndan Markus Arvelus zamanında yapılmış olabilir.

Buradan çıkan tarihî eşyalar, kandiller, kulplu testi, koku şişesi, bronz ayna, köşe parçası ve yazı gibi nesnelerdir. Bu Tümülüs, Roma Dönemi’nde burada bir yerleşme merkezi olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

GEYVE – AIİFUATPAŞA KÖPRÜSÜ: Geyve Boğazı’nda Sakarya’yı aş-mak amacıyla kurulan bu köprü 1495 tarihinde Sultan II. Beyazıt’ın emriyle yaptırılmıştır.

3 600 Sakarya Kültür Varlıkları

sakarya geyve

ROMA ANIT MEZARI: Geyve İl-çesi’nin Pamukova- Bilecik yolu üzerindedir. Roma çağını yansıtan mezarın bir aile kabri olması muhtemeldir.

SAPANCA RÜSTEMPAŞA CAMİİ VE HAMAMI: Kanunî Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Rüstem Paşa tarafından 1552 yılında ünlü Türk M iman Sinan’a yaptırılmıştır. Bu camiden başka Rüstem Paşa, Sapanca-’da bir de hamam yaptırmıştır.

TARAKLI YUNUSPAŞA CAMİİ: Yavuz Sultan Selim’in vezirlerinden Yunus Paşa tarafından yaptırılmıştır. XV. Yüzyıl eseri bir camidir. Halkın Camii Kebir (Ulucami) adını verdiği mabed, muhtemelen Yavuz’un veziri Yunus Paşa’nın Ridaniye seferine
giderken burada kışlamasından sonra yaptırılmıştır.

7907 5079 19072013 1 600 Sakarya Kültür Varlıkları

Yunus Paşa Camii

DERNEKKIRI ORHAN CAMİİ: Bu cami, eski Adapazarı-Hendek yolunun 2.km.sinde, çevre köyler arasında Dernekkırı adıyla anılan geniş bir alanın ortasında (Tersiye Köyü yakınları) yapılmış bir Türk mabedidir.

ORHAN CAMİİ TEKKESİ (ZAVİYESİ): Mekece’de bulunan bu vakfiye üzerinde, Orhan Gazi’ye ait bir tuğranın bulunuşu bu eserin onun zamanında yapıldığına işarettir. Zaviye, 1324 yılında Osman Gazi’nin yaşlılığında onun oğlu Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır.

GEYVE ELVAN BEY İMARETİ (AŞEVİ): Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmeyen bu bina üç kubbelidir. Hayır için aşevi olarak yapılan bu binanın avlusunda, I. Beyazıt zamanında yaşamış olan Elvan Bey’in mezarı vardır.

ADAPAZARI ORHAN CAMİİ: Bu camii, yeni camilerdendir. Adapa-zarı’nın daha köy olduğu zamanlarda, buralarda Orhan Gazi adına yaptırılmış bir cami vardı. Zamanla yıkılınca yerine yine aynı adı taşıyan cami yaptırılmıştır.

Bugünkü Orhan Camii, 1893-1894 yıllarında Adapazarı’nda kaymakamlık yapan Nüzhet Paşa’nın girişimi ve halkın yardımlarıyla inşa edilmiştir.

612 Sakarya Orhan Camii 600 Sakarya Kültür Varlıkları

Sakarya_Orhan-Camii

ADAPAZARI TOZLU CAMİİ: Ada-pazarı’nın eski hayırseverlerinden Gubarıda (gubari; tozlu demektir) tarafından yaptırılmış bir ahşap cami olduğu söylenir. Bir zamanlar çevresi, mezarlıklarla dolu idi. Bu mezarlıklar, Adapazarı’nın ilk mezarları olduğundan taşlan da eski tarihleri taşıyordu.

Zamanla sözkonusu mezarlıklar kaldırılarak yerine bugünkü modem camii yaptırılmıştır.

SÖĞÜTLÜ HAMAM VE ÇEŞMESİ: Osmanlı çağı zeamet ağalarından Küçük Hüseyin Paşa’nın, iki yüzyıl

İLİMİZDE TESCİLİ YAPILMIŞ KÜLTÜR VARLIKLARI

önceki konağının kalıntıları olarak bilinmektedir.

Sakarya İli topraklarında daha pek çok tarihsel yerlerin varlığı bilinmektedir. Bunların bazıları; Ayvalık-dere Çeşmesi, Akyazı Hisartepe yıkıntısı, Bitinya mezarları ve Kadı-köprüsü’dür.
CAMİLER Yapılış Tarihi
-Orta Camii Adapazarı/Merkez 1760
-Ağa Camii Adapazarı/ Merkez yaklaşık 200 yıllık
-Orhan Camii Adapazarı/Merkez 1894
-Yukarı Mahalle Camii Adapazarı/ Kazımpaşa 1908
-Yeni Camii Adapazarı/Merkez 1948
-İhsa niye Camii Adapazarı/Merkez 1951
-Şerefiye Camii Adapazarı/Merkez 1953
-İstiklâl Camii Adapazarı/ Serdivan 1958
-Tozlu Camii Adapazarı/Merkez 1964
-Hasırcılar Camii Adapazarı/Merkez 1965
-Çelemen Camii Adapazarı /Aşağıdere Köyü 1908
-Yeni Camii Akyazı / Merkez 1945
-Süleyman Paşa Mescidi Geyve / Merkez Osmanlı Dönemi
-Büyük Camii Hendek / Merkez 1837
-Merkez Camii -Aziziye Camii -Büyükkaynarca Camii -Rüstempaşa Camii -Cedid Camii -Rahime Sultan Camii -Haşan Fehmipaşa Camii -Yunuspaşa Camii -Yusufbey Camii -Hacımurat Camii

MEZARLIK, ŞEHİTLİK VE TÜRBELER:

-Adapazarı Şehitliği ve Asri Mezarlığı -Dağdibi Mezarlığı -İbni El- Zeyd Türbesi ve Emirdağ Mezarlığ -Aşağıdere Köyü Mezarlığı -Aşağıdere Köyü Aşağı Mah.Mezarlığı -Büyük Karasu Mezarlığı -Aşağı İncilli Mezarlığı -Kaynarca Mezarlığı -Mahmut Bey ve Arkadaşları Anıtı -Vecihi Kapısı ve Kemer Mezarlığı -Erenler Mezarlığı -Yanıkköy Mezarlığı -Yanıkköy Şehitliği -Ünlüce Mezarlığı -Kabaklar Mezarlığı

ÇEŞMELER:

-Bahçıvan Sokak Çeşmesi -Kömürpazan Çeşmesi -Uzunköy Çeşmesi -Taşoluk Köyü Çeşmesi -Yusufbey Mahallesi Çeşmesi

sakarya2tarihinesahipcik 5 600 Sakarya Kültür Varlıkları

BAhçıvan sokak çesmesi

52166048 600 Sakarya Kültür Varlıkları

Taşoluk köyü Çeşmesi

 

KÖPRÜLER:

-fîeşköpfü (Jüstinyen Köprüsü)

-Sakarya Köprüsü
Alifuatpaşa Köprüsü

55da1db9 1327 4519 8ec9 540622f73293 sakarya koprusu 600 Sakarya Kültür Varlıkları

Sakarya köprüsü

4665734AlifuatpaaTarihiKpr 600 Sakarya Kültür Varlıkları

Alifuatpaşa Köprüsü

HAMAMLAR:

- Cumhuriyet Hamamı

- Millet Hamamı

- Söğütlü Hamam ve Çeşmesi

- Taraklı Hamamı

İMARETLER:

- Elvanbey İmareti

KALELER:

- Harmantepe Kalesi

- Adliye Kalesi

- Seyifler Kale kalıntıları

resim18 600 Sakarya Kültür Varlıkları

paşalar kalesi kalıntıları

images 60010 Sakarya Kültür Varlıkları

Sakarya Kalesi

 

- Çobankale

- Paşalar Kalesi

- Mekece Kalesi kalıntıları

- Söğütlü Kalesi

Sakarya Kültür

URL: http://www.sakaryaadapazari.com/sakarya-kultur-varliklari/

Yazan - Eyl 4 2013. Kategori Kültür Varlıkları. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Yoruma ve geri izlemeye kapalı

Yoruma kapalı

Foto Galeri

Giriş | Designed by Gabfire themes